THÔNG BÁO BẢO MẬT

Thông Báo Bảo Mật này mô tả cách thức Công Ty TNHH TH Khánh Linh, công ty liên kết và các tổ chức, pháp nhân cùng chịu chung sự kiểm soát (sau đây gọi chung là “Xe An Toan”“chúng tôi”“của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng Ứng Dụng Di động và Websites của Xe An Toan (sau đây được gọi chung là “Ứng Dụng” và “Websites”), sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác, được cung cấp bởi Xe An Toan trên toàn cầu (gọi chung là “Dịch Vụ”).

Thông Báo Bảo Mật này áp dụng cho tất cả các khách hàng, hành khách, đại lý, nhà cung cấp, đối tác (như lái xe, các đối tác giao nhận và đối tác thương nhân), nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ (sau đây được gọi chung là “bạn”, “của bạn”)

“Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, xe và thông tin bảo hiểm, thông tin việc làm và thông tin tài chính.

Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Thông Báo Bảo Mật mà bạn đã chấp thuận hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, chẳng hạn như khi: 

 • chúng tôi được yêu cầu cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật; 
 • chúng tôi được yêu cầu cho mục đích giao kết hoặc thực hiện hợp đồng với bạn; và/hoặc
 • cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi và bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các mục đích được quy định tại Thông Báo Bảo Mật này.
 1. VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập (và có thể kết hợp) Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo cách được liệt kê dưới đây:

Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, khi bạn:

 • hoàn tất hồ sơ người dùng hoặc các biểu mẫu đăng ký (như tên của bạn, thông tin liên lạc và thông tin nhận dạng khác khi cần thiết);
 • cung cấp thông tin để đánh giá việc bạn có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ như là một đối tác tài xế hoặc đối tác vận chuyển của Xe An Toan (như thông tin giấy phép lái xe, thông tin phương tiện và kết quả kiểm tra lý lịch); 
 • tương tác với các trang truyền thông xã hội của chúng tôi (như số ID tài khoản truyền thông xã hội của bạn, ảnh đại diện và bất kì dữ liệu công khai nào khác);
 • tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (như các tranh ảnh, âm thanh hoặc video mà bạn có thể gửi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn);
 • xác minh danh tính của bạn thông qua các phương tiện khác nhau (như đăng nhập phương tiện truyền thông xã hội, gửi hình ảnh selfie hoặc thông tin thẻ thanh toán được xác minh một cách độc lập); 
 • điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát (như tuổi, giới tính của bạn, và thông tin khác mà bạn có thể tình nguyện như tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và thông tin thu nhập của bạn); và
 • đồng ý sử dụng chuyến xe có các tính năng ghi âm và/ hoặc quay video trên xe.

Khi Dịch Vụ của chúng tôi được sử dụng

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường hoặc qua việc sử dụng Ứng Dụng, Websites, Dịch Vụ. Một số ví dụ như:

 • thông tin vị trí của bạn; 
 • phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;
 • thông tin giao dịch (như phương thức thanh toán);
 • thông tin về cách bạn tương tác với Ứng dụng, Website hoặc Dịch vụ của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
 • thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, các địa chỉ IP, tên tệp, ứng dụng, vị trí GPS, số IMEI và phiên bản và nhận dạng quảng cáo, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể chỉ dẫn về những thay đổi của thiết bị hoặc ứng dụng);
 • dữ liệu viễn thông (chẳng hạn như dữ liệu về tốc độ, gia tốc và dữ liệu phanh của bạn); 
 • Chúng tôi làm việc với các đối tác để lắp đặt các thiết bị viễn thông trong những phương tiện cho thuê nhằm các mục đích sau: 
  • để đảm bảo các phương tiện được bảo dưỡng một các thích hợp và kịp thời;
  • để duy trì sự an toàn, đảm bảo và toàn vẹn của các Dịch Vụ của chúng tôi;
  • để cải thiện và nâng cao chất lượng Dịch Vụ của chúng tôi; và
  • để theo dõi nội bộ phương tiện, mục đích phân tích và các mục đích hành chính khác.
  • Những đối tác sở hữu và chia sẻ dữ liệu viễn thông với chúng tôi: 
  • các đối tác của chúng tôi cũng có nghĩa vụ theo hợp đồng để bảo vệ các dữ liệu này. 
  • dữ liệu cá nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng tính năng giao tiếp trong ứng dụng của chúng tôi; và
  • dữ liệu cá nhân có thể được ghi lại thông qua tương tác của bạn với chúng tôi, các đại lý của chúng tôi, ghi âm trên xe và / hoặc video ghi lại trong cuốc xe (như hình ảnh hoặc giọng nói của bạn hoặc cả hai, và siêu dữ liệu liên quan của nó).
  • các ứng dụng và thiết bị trên xe của chúng tôi:
  • chúng tôi có thể lắp đặt các ứng dụng và thiết bị trên xe để thúc đẩy sự an toàn và đảm bảo đôi với các đối tác tài xế, đối tác nhà giao nhận và khách hàng của chúng tôi. 
  • dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được ghi lại trong các dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình. Khi việc ghi âm hoặc ghi hình được thực hiện, các dữ liệu ghi này được thu thập, xử lý, sử dụng và lưu trữ theo các quy định tại Thông Báo Bảo Mật này và các quy định pháp luật hiện hành. 

Xin hãy lưu ý rằng, một vài đối tác của Xe An Toan có thể lắp đặt các ứng dụng và thiết bị trên xe của họ cho những mục đích cá nhân của họ, điều này có thể dẫn đến việc Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được lưu lại bởi họ trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi. Việc này không được xác nhận hay bị cấm bởi Xe An Toan và việc thu thập, sử dụng và tiết lộ các Dữ Liệu Cá Nhân này là trách nhiệm thuộc về các đối tác có liên quan. Vui lòng kiểm tra với các đối tác có liên quan nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng các thiết bị ghi hình cá nhân trong phương tiện của họ. 

Từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên của bạn, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác, từ các nguồn khác khi cần thiết. Những nguồn này bao gồm:

 • từ các chương trình giới thiệu;
 • từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như các đối tác vận tải, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, đối tác dịch vụ gọi xe và đối tác vận chuyển;
 • nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;
 • trung tâm tín dụng và các đại lý báo cáo tín dụng khác;
 • nguồn dữ liệu công khai có sẵn hoặc nguồn dữ liệu chính phủ;
 • khi người dùng của chúng tôi thêm bạn làm người liên lạc khẩn cấp; 
 • khi người dùng của chúng tôi thêm bạn như là người nhận hoặc người thụ hưởng của việc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào của chúng tôi; 
 • khi bạn sử dụng trò chuyện trong Ứng Dụng; và
 • nhà cung cấp hoặc đối tác dịch vụ tiếp thị.

Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm

Một số Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập là nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên. Điều này bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến chủng tộc của bạn, thông tin số CMND/ số thẻ căn cước công dân, niềm tin tôn giáo, thông tin lý lịch (bao gồm hồ sơ tài chính và lý lịch tư pháp, khi được phép hợp pháp), dữ liệu sức khỏe, khuyết tật, tình trạng hôn nhân và dữ liệu sinh trắc học, nếu phù hợp. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này với sự đồng thuận của bạn và/hoặc tuân thủ nghiêm ngặt các luật áp dụng hiện hành. Trong trường hợp bạn được yêu cầu cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào cho chúng tôi cho bất kỳ Mục Đích nào mà có thể chứa Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm đó (không bắt buộc đối với Mục Đích đó), bạn đồng ý loại bỏ đi Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm đó trước khi cung cấp tài liệu hoặc thông tin đó cho chúng tôi.

Khi bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một người khác cho chúng tôi

Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác (như vợ/ chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè) cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể thêm họ như người liên hệ khẩn cấp của bạn, khi bạn sử dụng trò chuyện trong Ứng Dụng hoặc khi bạn thêm họ như là người nhận hoặc người thụ hưởng của bất kỳ việc sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của họ, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã có được sự chấp thuận của họ để Dữ Liệu Cá Nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như quy định trong Thông Báo Bảo Mật này.

Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên

Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên đặt dưới sự chăm sóc của bạn gởi Dữ Liệu Cá Nhân cho Xe An Toan. Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho Xe An Toan, bạn theo đó chấp thuận việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên, chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc theo Thông Báo Bảo Mật này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ vị thành niên do mình giám hộ hợp pháp.

2. VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Xe An Toan có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích được liệt kê sau đây (“Mục Đích”). Ngoài ra, nếu bạn sử dụng Xe An Toan ở những mức độ khác nhau (ví dụ, nếu bạn sử dụng nhiều Dịch Vụ của Xe An Toan, hoặc nếu bạn vừa là đối tác tài xế/ đối tác giao nhận và là một khách hàng), chúng tôi có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân của bạn đã được thu thập thông qua các mức độ khác nhau đó để tạo điều kiện cho bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi và cho các Mục Đích khác được mô tả dưới đây: 

Cung cấp dịch vụ và các tính năng

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Ứng Dụng, Websites và Dịch Vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

 • tương tác để cung cấp cho bạn Dịch Vụ xuyên suốt các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi;
 • tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;
 • xử lý, quản lý hoặc xác minh điều kiện thực hiện Dịch Vụ, các ưu đãi, phần thưởng và đăng ký thuê bao với Xe An Toan;
 • tiến hành kiểm tra thẩm định và đánh giá/ phân tích rủi ro;
 • xác minh danh tính và tuổi của bạn (khi cần thiết);
 • xác nhận chuyến xe của bạn và thực hiện các khoản thanh toán;
 • đề xuất, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
 • theo dõi lộ trình chuyến đi của bạn và phát hiện các sự thay đổi chuyến đi bất thường;
 • cho phép bạn tham gia vào các chương trình khách hàng thân thiết hoặc hoạt động tiếp thị do các đối tác thương nhân của chúng tôi tổ chức và/hoặc hợp tác với Xe An Toan;
 • cá nhân hóa việc trải nghiệm Ứng Dụng của bạn (chẳng hạn như đề xuất các sản phẩm, dịch vụ có thể liên quan đến bạn, xác định sở thích của bạn hoặc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với Xe An Toan); 
 • làm cho trải nghiệm của bạn trở nên liền mạch hơn, như tự động điền thông tin đăng ký của bạn (như tên hoặc số điện thoại của bạn) từ Dịch Vụ này sang Dịch Vụ khác hoặc khi bạn tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi;
 • thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch Vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;
 • cho phép liên lạc giữa những người dùng của chúng tôi;
 • mời bạn tham gia các khảo sát và nghiên cứu của chúng tôi; 
 • cho phép các đối tác của chúng tôi quản lý và phân bổ nguồn lực; và
 • để thực hiện các dịch vụ cho bạn với tư cách là một Bên Xử lý Dữ liệu, theo như bạn đã đồng thuận với Bên Kiểm soát Dữ liệu (ví dụ tổ chức bạn đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ đó, và Xe An Toan đang cung cấp những dịch vụ đó thay mặt cho ai) để các dịch vụ đó được triển khai.

An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các Dịch Vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều này bao gồm:

 • sàng lọc tài xế và đối tác giao hàng trước khi cho phép họ sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;
 • xác định hành vi lái xe không an toàn như tốc độ nhanh, phanh gấp và tăng tốc và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác lái xe;
 • xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào Xe An Toan;
 • sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ Liệu Cá Nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;
 • chia sẻ vị trí và thông tin chi tiết của đối tác tài xế và hành khách khi nút khẩn cấp hoặc tính năng “chia sẻ chuyến đi của tôi” được kích hoạt; và
 • giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, các chính sách của chúng tôi; 

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
 • theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
 • trả lời các câu hỏi, ý kiến ​​và phản hồi; và
 • thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các Dịch Vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện phát triển các giải pháp tài chính và bảo hiểm.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích pháp lý, chẳng hạn như để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, phát hiện/ ngăn chặn/ khởi tố tội phạm hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng.Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.

Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

 • tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định khác;
 • thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và
 • bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

Tiếp Thị và Quảng Bá

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để gửi đến bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ được cá nhân hóa (điều mà bạn có thể cảm thấy thú vị hoặc có liên quan đến mình dựa trên thông tin tài khoản của bạn) hoặc  của các đối tác nhà tài trợ của Xe An Toan, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • gửi cho bạn những ưu đãi đặc biệt , điều mà bạn có thể cảm thấy thú vị hoặc có liên quan đến mình qua các đề xuất dịch vụ của Xe An Toan; 
 • gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; và
 • thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi;

Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua nhiều phương tiện khác nhau, nếu phù hợp, bao gồm tin nhắn, các ứng dụng trò chuyện (ví dụ, Whatsapp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo), thông báo nhanh, cuộc gọi và qua email.

Nếu bạn muốn hủy đăng ký về việc nhận các thông tin tiếp thị này, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn của mình trong phần cài đặt Ứng Dụng. Xin lưu ý rằng, khi bạn đã hủy đăng ký khỏi các chương trình tiếp thị hoặc khuyến mãi, Xe An Toan vẫn có thể sẽ gửi cho bạn tin nhắn liên quan đến tài khoản và/ hoặc Dịch Vụ (chẳng hạn như xác thực hai yếu tố, thông tin về các giao dịch, phần thưởng… của bạn). 

Nội dung được công khai bởi người dùng

Nếu bạn công khai một số nội dung (chẳng hạn như đánh giá hoặc bình luận) trên nền tảng của Xe An Toan, nó sẽ được xem một cách công khai cùng với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (ví dụ như tên tài khoản, hình ảnh đã tải lên và các thông tin khác mà bạn đã để nó trong nội dung của mình).

3. VIỆC TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này bao gồm:

Người dùng khác

Ví dụ: 

 • nếu bạn là hành khách, chúng tôi có thể chia sẻ tên tài khoản người dùng, địa điểm đón và trả khách của bạn với đối tác tài xế của chúng tôi để thực hiện yêu cầu Dịch Vụ của bạn.
 • nếu bạn là đối tác tài xế, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với hành khách của bạn bao gồm tên và ảnh của bạn; thông tin xe của bạn, loại xe, biển số, vị trí và mức đánh giá trung bình;
 • nếu bạn đang sử dụng dịch vụ Xe An ToanFood hoặc Xe An ToanMart, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với đối tác tài xế và đối tác thương nhân bạn đã chọn, bao gồm chi tiết đơn hàng và địa điểm giao hàng của bạn;
 • nếu bạn đang tham gia các chương trình khách hàng thân thiết hoặc hoạt động tiếp thị do đối tác thương nhân của chúng tôi tổ chức, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với họ, bao gồm tên và chi tiết liên hệ của bạn;
 • nếu bạn là đối tác vận chuyển, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với đối tác thương nhân và người sử dụng bạn đã chọn, bao gồm tên và hình ảnh; thông tin xe của bạn, loại xe, vị trí và mức đánh giá trung bình;
 • nếu bạn đang sử dụng Dịch Vụ Xe An ToanExpress, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với bên nhận gói hàng của bạn, và ngược lại, cũng như đối với các đối tác vận chuyển phụ trách thực hiện yêu cầu dịch vụ của bạn; và
 • nếu bạn sử dụng dịch vụ trò chuyện trong Ứng Dụng, chúng tôi có thể chia sẻ số điện thoại của bạn và tên đăng ký Xe An Toan của bạn với các bên khác vào cuộc trò chuyện của bạn.

Với bên thứ ba

Với các bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ Xe An Toan của bạn

Ví dụ: 

 • Nếu bạn là hành khách của các đối tác tài xế, chúng tôi có thể chia sẻ vị trí phương tiện và tên của tài xế và/ hoặc tên hành khách với các bên thứ ba khi hành khách sử dụng tính năng “Chia sẻ Chuyến đi Của tôi” hoặc kích hoạt Nút Khẩn cấp.
 • Nếu bạn là đối tác tài xế, chúng tôi có thể tiết lộ biển số phương tiện hoặc các thông tin cá nhân khác cho công ty bảo hiểm và/hoặc đến các hành khách cho mục đích nộp các khiếu nại bảo hiểm. 
 • Nếu bạn sử dụng dịch vụ thanh toán, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với một cá nhân khác nếu bạn ủy quyền và cho phép kết nối phương thức thanh toán dịch vụ bên thứ ba với dịch vụ thanh toán của chúng tôi nhằm mục đích cho phép bạn thanh toán trên Xe An Toan.

Với quản trị viên của tài khoản Xe An Toan mà bạn có thể sử dụng

Ví dụ: 

 • người sử dụng lao động của bạn có thể nhận dữ liệu đối với các giao dịch có đánh dấu là chuyến đi từ doanh nghiệp khi bạn sử dụng tài khoản Xe An Toan for Business của người sử dụng lao động.
 • quản trị viên của bất kỳ nhóm cộng đồng nào mà bạn liên kết tài khoản Xe An Toan của mình có thể nhận được dữ liệu giao dịch khi bạn thực hiện giao dịch. 

Với các công ty con và chi nhánh

Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị và chi nhánh được kiểm soát chung. Các công ty ở Xe An Toan chia sẻ với nhau về nguồn lực, chẳng hạn như hạ tầng và công nghệ, để cung cấp đến bạn một sự đồng bộ, liên quan và đảm bảo trải nghiệm khi bạn sử dụng Dịch Vụ, và cho Mục Đích được quy định trong Thông Báo Bảo Mật này. 

Ví dụ, chúng tôi làm điều này để trải nghiệm của bạn được liền mạch hơn, chẳng hạn như tự động hoàn thành thông tin đăng ký của bạn, từ việc bạn đã sử dụng một Dịch Vụ nào đó của Xe An Toan cho việc bạn đăng ký đối với một Dịch Vụ mới của Xe An Toan.  

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Xe An Toan

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao gồm:

 • bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;
 • bộ phận thu hồi nợ;
 • trung tâm tín dụng và các đại lý báo cáo tín dụng khác;
 • kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;
 • nhà cung cấp dịch vụ quản lý và lưu trữ tài liệu;
 • nhà cung cấp lưu trữ đám mây;
 • đối tác quảng cáo và tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng;
 • nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
 • các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Xe An Toan hoặc thay mặt Xe An Toan;
 • các đối tác trung tâm giáo dục và đào tạo;
 • các đối tác thương nhân và vận tải;
 • đối tác bảo hiểm và tài chính;
 • các trung gian bên thứ ba có liên quan đến khoản đầu tư được quản lý của các quỹ, như bên môi giới, bên quản lý tài sản và bên giám sát;
 • nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ xác minh danh tính; và
 • đối tác giải pháp xe, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp xe của bên thứ ba.

Ví dụ: 

 • Nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác của Xe An Toan hoặc sử dụng một ưu đãi được cung cấp bởi đối tác Xe An Toan, Xe An Toan có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với đối tác đó của Xe An Toan. 
 • Nếu bạn đã thuê một phương tiện từ một đối tác vận tải được đề xuất để lái cùng Xe An Toan, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên quan (ví dụ, tình trạng tài khoản của bạn, các ưu đãi/ hỗ trợ hiện đang áp dụng, thông kê chuyến xe của bạn) cho một nỗ lực hợp tác (ví dụ, để tạo ra các hỗ trợ/ lợi ích mới cho bạn hoặc để cải thiện nguồn cung đối tác tài xế)

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác. Việc này có thể được thực hiện để hoàn thành mục đích pháp lý (đã đề cập ở trên), hoặc bất kì trường hợp nào sau đây:

 • khi điều này là cần thiết để phản ứng với một tình huống khẩn cấp đe doạ tính mạng, sức khoẻ hoặc sự an toàn của một thực thể; hoặc
 • khi điều này là cần thiết trong lợi ích công cộng (ví dụ: trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng, cho mục đích truy dấu sự tiếp xúc và bảo vệ cộng đồng của chúng ta).

Chuyển giao kinh doanh

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các bên khác, liên quan đến bất kỳ hoạt động hợp nhất, mua bán, sát nhập, hợp tác, tái cấu trúc, tài chính hoặc bất kỳ giao dịch kinh doanh nào khác. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, vẫn sẽ chịu trách nhiệm bởi chúng tôi theo các Thông Bảo Mật đã tồn tại từ trước mà bạn đã đồng ý. 

4.VIỆC LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các Mục đích được nêu trong Thông Báo Bảo Mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc Mục Đích, hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xoá, tiêu huỷ, ẩn danh hoặc ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Thông Báo Bảo Mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận, phù hợp với các yêu cầu của luật áp dụng hiện hành.

5.COOKIES, CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN VÀ QUẢNG CÁO TRÊN CÁC NỀN TẢNG BÊN THỨ BA

Cookies

Xe An Toan và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, tags, scripts, chế độ nền, các đối tượng chia sẻ dữ liệu như HTML5, công cụ định danh quảng cáo và các công nghệ tương tự (chẳng hạn như bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK), có chức năng tương tự như cookie và có thể được cài đặt trong Ứng Dụng để cho phép các đối tác thu thập thông tin nhất định về tương tác của bạn với Ứng Dụng) (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Websites và Ứng Dụng của bạn, có thể liên tục hoặc chỉ được lưu trữ trong một phiên riêng lẻ trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.

Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể được sử dụng cho những mục đích khác nhau chẳng hạn như: 

 • Cung cấp những tính năng cơ bản và cần thiết cho việc sử dụng các Websites, Dịch Vụ và Ứng Dụng của chúng tôi;
 • Xác thực bạn, hoặc ghi nhớ các cài đặt và người dùng yêu tích của bạn;
 • Truyền đạt và đo lường tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, chẳng hạn bằng việc đo số lượt xem hoặc truy cập; 
 • Phân tích lưu lượng truy cập trang web và xu hướng; 
 • Truyền tải đến bạn các quảng cáo có liên quan trên các ứng dụng và trang web thuộc sở hữu của công ty khác (được sở hữu bởi chúng tôi hoặc các nhà quảng cáo khác); 
 • Nâng cao giao diện và trải nghiệm người dùng bằng cách hiểu chung về hành vi trực tuyến và sở thích của người dùng tương tác với Website, Dịch Vụ, Ứng Dụng của chúng tôi. 

Xe An Toan có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên Websites và Ứng Dụng để thu thập cùng loại Dữ Liệu Cá Nhân cho cùng mục đích mà Xe An Toan tự làm. Các bên thứ ba có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân họ thu thập với Dữ Liệu Cá Nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng. Bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt cookie của mình tại đây:

Tắt việc thu thập cookies trên các Websites của chúng tôi

Bạn có quyền để chọn tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookies. Xin lưu ý rằng, mặc dù vậy, việc từ chối hoặc loại bỏ một số cookies có thể ảnh hưởng đến sự sẵn có, chức năng hoặc việc sử dụng Websites, Dịch Vụ, Ứng Dụng của chúng tôi  

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookies, xóa lịch sử duyệt web hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn. 

Những cài đặt này có thể được chứa ở các phần về “Lịch sử”, “Tùy chọn”, “Cài đặt” hoặc “Riêng tư” trong trình duyệt internet của bạn hoặc bạn cũng có thể yêu cầu trợ giúp đến từ trình duyệt internet để có thêm thông tin.

Tắt hiển thị của các Quảng Cáo Mục Tiêu ở các nền tảng khác

Chúng tôi có thể tạo điều kiện cho việc hiển thị Quảng cáo Mục Tiêu trên các nền tảng khác, chẳng hạn như trên các nền tảng trực tuyến khác mà bạn có thể là người dùng.

Bạn có thể giới hạn việc chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để thay mặt các nhà quảng cáo của chúng tôi hiển thị các Quảng cáo Mục Tiêu, bằng cách điều chỉnh tùy chọn của bạn thông qua Ứng Dụng. Tùy thuộc vào loại điện thoại và phần mềm điều hành mà bạn đang sử dụng, bạn có thể được cấp tùy chọn để vô hiệu hóa việc sử dụng số nhận dạng di động của chúng tôi (chẳng hạn như IDFA của Apple hoặc GAID của Google) và khả năng theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu bằng cách điều chỉnh các cài đặt có sẵn trên thiết bị di động của bạn. Thông qua việc điều chỉnh cài đặt trên thiết bị của mình, bạn thường có thể đặt lại, xóa, giới hạn và/hoặc hạn chế việc sử dụng các nhận dạng di động đó.

Mặc dù chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để hiển thị cho bạn những Quảng Cáo Mục Tiêu như vậy trên các nền tảng khác, bạn vẫn có thể thấy những quảng cáo chung xuất hiện có thể liên quan đến bạn. Điều này có thể là do chúng tôi đã hợp tác với các nhà quảng cáo/ nền tảng của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo cho những người dùng có các thuộc tính hoặc nhân khẩu học cụ thể và những người này có thể thấy chúng có liên quan đến mình. Bạn có thể hạn chế việc nhìn thấy những quảng cáo này thông qua việc quản lý các tùy chọn của mình trên các nền tảng này.

6. Chính sách Quyền và API truy cập thông tin nhạy cảm

Chế độ nền: Đây là tính năng cho phép các ứng dụng được phép chạy ngầm trên điện thoại. Các ứng dụng trên thiết bị di động không cần chạy trực tiếp trên màn hình mà vẫn có thể tự động tìm kiếm và nhận thông báo mới, vì thế khi kích hoạt chế độ nền ứng dụng Xe An Toàn sẽ giúp bạn nhận được thông báo cũng như phân công tự hệ thống liên tục. Bạn hoàn toàn có thể cho hoặc không cho phép bật chế độ nên Xe An Toàn  

Vị trí: Ứng dụng Xe An Toàn cần dữ liệu về vị trí để xác định khoảng cách từ tài xế đến khách hàng, để phân công tài xế gần nhấn đến đón khách hàng, bạn hoàn toàn chủ động được việc có cho hệ thống thu thập được dữ liệu vị trí hay không, nếu không cho phép thì hệ thống không thu thập được

Vị trí của bạn hoạt động trên chế đố nền giúp cho hệ thống nhận được dữ liệu về vị trí của bạn liên tục giúp cho bạn nhận được nhiều cuốc xe hơn

Quyền riêng tư về vị trí và vị trí trong chế độ nền: Khi bạn sử dụng ứng dụng Xe An Toàn đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận tất cả quy định và diều khoản của chúng tôi. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có quyền bật hoặc tắt chức năng vị trí cũng như chế độ nền của ứng dụng

 

7. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp về mặt tổ chức, kỹ thuật và pháp lý phù hợp để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Các biện pháp này có thể bao gồm ngăn chặn tổn thất dữ liệu, hay ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiếp cận dữ liệu trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền tiếp cận Dữ Liệu Cá Nhân ở nhân viên trên cơ sở cần biết. Chỉ những người được ủy quyền mới được phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và thông tin của bạn sẽ được bảo mật. 

Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

8. QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Theo luật áp dụng và quy định hiện hành, bạn có thể được quyền:

 • hỏi chúng tôi về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạnvà được cung cấp một bản sao Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;
 • trong một số trường hợp, yêu cầu chỉnh sửa và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;
 • trong một số trường hợp, yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;   
 • rút lại sự đồng thuận của bạn về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong phạm vi sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi (và khi chúng tôi đang xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn dựa trên sự đồng thuận của bạn);     
 • yêu cầu nhận hoặc truyền cho một tổ chức khác, dưới dạng máy có thể đọc được, Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi chúng tôi đang sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn dựa trên sự đồng thuận hoặc thực hiện một hợp đồng; và
 • khiếu nại với cơ quan chức năng giám sát có liên quan nếu quyền riêng tư của bạn bị vi phạm, hoặc nếu bạn phải chịu tổn hại do việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bất hợp pháp.

Khi bạn được cung cấp tùy chọn chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với chúng tôi, bạn luôn có thể chọn không làm như vậy. Nếu chúng tôi đã yêu cầu bạn đồng thuận xử lý và sau đó bạn chọn rút lại, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn đó theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Tuy nhiên, chọn không chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với chúng tôi, rút lại sự đồng thuận của bạn để chúng tôi sử dụng nó hoặc sự đồng ý của bạn với Thông Báo Bảo Mật của chúng tôi, có thể có nghĩa là chúng tôi không thể thực hiện các hành động cần thiết để đạt được mục đích xử lý được mô tả trong Phần II (Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân) hoặc rằng bạn không thể sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch vụ. 

Sau khi bạn chọn rút lại sự đồng thuận của mình, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật khác hiện hành.

Chúng tôi sẽ sàng lọc và xác minh tất cả các yêu cầu trước. Để xác minh danh tính và/hoặc thẩm quyền thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ để chứng thực yêu cầu. Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu của bạn trong thời hạn được quy định bởi pháp luật.

9. SỬA ĐỔI VÀ CẬP NHẬT

Xe An Toan có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Thông Báo Bảo Mật này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua Ứng Dụng và/ hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày làm việc. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web https://xeantoan.net. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Thông Báo Bảo Mật trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, Websites hoặc Dịch Vụ hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với Xe An Toan sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Thông Báo Bảo Mật, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

10. THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi tại ĐÂY.
• Công Ty TNHH TH Khánh Linh
• Địa chỉ hoạt động: Đường Dương Quang Đông, Khóm 4, Phường 5, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
• Điện Thoại: 0567.18.28.28
• E-mail: xeantoan8338@gmail.com

 

0/5 (0 Reviews)